URHEILIJOILLE

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentautuminen on osa uudenlaista kokonaisvaltaista urheiluvalmentautumista. Tietoisuustaidon menetelmät pohjautuvat tietoiseen hyväksyvään tapaan suhtautua psyykkisiin prosesseihin kuten ajatuksiin ja tunteisiin. Tietoisuustaidot parantavat keskittymiskykyä ja huomion suuntaamista urheilusuorituksen kannalta olennaiseen aistien varaiseen informaatioon ja lisäävät urheilijan kykyä olla läsnä hetkessä.

Tietoisuustaitojen avulla urheilija oppii olemaan tietoisempi sisäisistä kokemuksista, tunteista ja ajatuksista, sekä niiden laadusta. Tietoisuustaitojen avulla urheilija oppii erityisesti hyväksymään ja säätelemään vaikeita tunteitaan kuten ahdistusta, jännitystä tai epävarmuutta ennen urheilusuoritusta ja toimimaan näistä tunteista huolimatta.

Tietoisuustaitolähtöisessä psyykkisessä valmennuksessa yksilö oppii tunnistamaan perusarvojaan. Valmennuksen avulla sitoudutaan arvoihin ja opitaan käyttämään tietoista tahdonvoimaa arvojen mukaiseen toimintaan.

Tietoisuustaitolähtöisellä psyykkisellä valmennuksella on tieteellistä näyttöä siitä, että sillä voidaan parantaa urheilutuloksia. Lisäksi sen on todettu olevan yhteydessä lisääntyneisiin onnistumisen kokemuksiin sekä urheilussa kehittymiseen ja siihen sitoutumiseen. Tietoisuustaitojen harjoittaminen tutkitusti vaikuttaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten unen laatuun, energiatasoon, positiivisiin tunteisiin ja elämänhallintaan.

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentautuminen voidaan toteuttaa ryhmässä tai yksilövalmennuksessa. Valmennuksessa lisätään yksilön itsetuntemusta ja tietoisuutta psyykkisestä toiminnasta keskustelun ja harjoitteiden avulla.

Anna käyttää työssään urheilijoiden kanssa MAC (Mindfulness-acceptance-commitment) menetelmää. MAC on tieteellisesti tutkittu urheilijoiden psyykkiseen valmennukseen kehitetty ohjelma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s